banner telefoni naslovna

Конкурс за доделу стипендија талентованим студентима општине Прибој за школску 2013/2014. годину

Право на стипендију за талентоване студенте, у складу са Законом и Одлуком о стипендирању талентованих студената, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

 

Посебни услови:
Право на стипендију за талентоване студенте има студент који:

  1.  је студент најмање III (треће) године основних академских студија, односно који је остварио 120 ЕСП бодова (на основним академским студијама), или је студент мастер академских студија;
  2.  је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00;
  3.  је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије;
  4.  има пребивалиште на територији општине Прибој најмање 5 (пет) година
  5.  истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије.

Општина Прибој, за школску 2013/14 годину, додељује до 10 (десет) стипендија за талентоване студенте. Стипендија за талентоване студенте додељује се без обавезе враћања, исплаћује се у 10 једнаких месечних рата, у месечном износу од 12.000,00 РСД.
Текст Конкурса можете преузети овде.