banner telefoni naslovna

Одржана 53. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 53. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, у пуном саставу, којим је председавао председник општине Прибој, Лазар Рвовић. Осим тачака везаних за разматрање Извештаја о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета општине Прибој у периоду јануар-септембар 2014. године и утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2014. годину, данас су утврђени и размотрени предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима и Извештај о поступку и начину рада и реализацији испоруке црева грађанима у виду помоћи у изградњи сеоских водовода.

Заседању поводом прве две тачке дневног реда, присуствовала је руководилац Одељења за друштвене делатности, финансије и буџет Рада Милинковић, док је уводну реч дао председник Општине,који је укратко образложио разлоге због којих Прибој као локална самоуправа може бити задовољна остварењем буџета, иако су постојали издаци на које се није рачунало, а где је Општина била у обавези као потписник да измири потраживања. Упркос непланираним издацима, доста тога видљивог је урађено, али се и водило рачуна о рационализацији, рекао је он. Уштеда је остварена пре свега на зарадама запослених у Општинској управи, обзиром да су расходи те врсте смањени за два функционерска места, али и знатан број радних места која нису попуњена, а уштеда је процењена на 5.000.000,00 динара. Према речима председника Општине, реткост је да се може наћи у још некој локалној самоуправи оваква врста уштеде. Оно о чему се увек водило рачуна је остварење буџета у домену социјалне заштите и средстава намењених за рад Црвеног крста, апострофирано је на данашњој седници Већа. Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета општине Прибој у периоду јануар-септембар 2014. године је размотрен и прослеђен Скупштини општине на усвајање. 

Утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2014. годину, а према речима руководиоца Одељења за друштвене делатности, финансије и буџет Раде Милинковић, чекала су се упутства ресорног министарства по питању обрачуна зарада, што је главни разлог малог кашњења ребаланса. У овом случају се буџет не повећава, у смислу повећања прихода, већ смањења, што је супротан процес. Неке од будућих уштеда у буџету, према речима председника Општине биће остварене у следећој години преласком са једног вида грејања на други. Преласком са мазута на биомасу, према процени општина Прибој би уштедела на годишњем нивоу 500.000 евра. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2014. годину прослеђен је СО Прибој на усвајање.
Поводом утврђивања предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима, начелник Општинске управе појаснио је да је суштина измена у Одлуци у томе да се одређени послови у овом сектору повере ЈКП "Услуга" који могу гарантовати сигурност и одговорност у обављању послова. Изменом и допуном Одлуке поверава се обављање комуналних делатности ЈКП "Услуга" и то одржавање чистоће у граду и насељима, одржавање и уређење јавних зелених површина у граду, одржавање улица и путева и других јавних површина у граду и насељима, чишћење и уклањање снега и леда са улица и других површина јавне намене у зимском периоду. Казнене одредбе усклађене су са Законом о прекршајима, а крећу се у износима за правна лица од 50.000 до 1.000.000 динара, за предузетнике од 10.000 до 250.000 динара, а за физичка лица од 5.000 до 30.000 динара, на начин на који је то прописано законом. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима прослеђен је Скупштини општине на усвајање.
Данас је размотрен Извештај Комисије о поступку и начину рада и реализације испоруке црева грађанима у виду помоћи изградње сеоских водовода. На челу ове Комисије био је члан Општинског већа Драго Дробњаковић, који је упознао чланове Већа са чињеницом да је помоћ за изградњу сеоских водовода одобрена свим грађанима који су ископали канал. Дужина црева је одређивана према дужини ископаног канала, а укупно је подељено 51 км црева. Комисија је добила укупно 57 захтева, што појединачних, што захтева у виду групе грађана за заједничке водоводе. Општинско веће је похвалило извештај и саму акцију поделе црева као коректно спроведену, са позитивним реакцијама и задовољством међу грађанима. Оно што је остало као наговештај за следећу годину јесте да ће бити још сличних акција.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

53 sednica opstinskog veca