banner telefoni naslovna

Седница Скупштине

За 04.06.2012 заказана је конститутивна седница Скупштине Оштине Прибој.

Предложен је следећи дневни ред:

1. Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике у Скупштину општине Прибој, који су одржани 6. маја 2012.године;
2. Доношење одлуке о образовању Верификационог одбора;
3. Разматрање извештаја Верификационог одбора и доношење одлуке о потврђивању мандата одборницима;
4. Избор председника Скупштине општине Прибој;
5. Постављење секретара Скупштине општине Прибој;
6. Избор председника општине Прибој, заменика председника општине


Конститутивна седница Скупштине Општине Прибој почеће са радом у 10 часова.