slideshow04

Буџет Општине Прибој

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
- БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
- I РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

Процес партиципација грађана у изради одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину

Swiss PRO block CYR
Ова активност је подржана у оквиру пројекта “Унапређење доброг управљања на локалном нивоу”, који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије у оквиру програма “Подршка Владе Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и социјалне укључености” (SwissPRO), који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

1. Позив за предлагање пројеката који ће се финансирати из Буџета општине Прибој
2. Образац за предлагање идеје од стране заинтересоване јавности
3. Позив грађанима за попуњавање Анкетног листа
4. Анкетни лист

 

2021. година


План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Прибој за 2021. годину

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Писмено образложење - пример

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20212020. година
- Одлука о буџету за 2020. годину
- I ребаланс Одлуке о буџету за 2020. годину


Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Писмено образложење - пример

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20202019. година
- Одлука о буџету за 2019. годину


Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Прибој за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 20192018. година
Одлука о буџету за 2018. годину


Одлуку о буџету општине Прибој за 2018. годину можете преузети овде.

Извештај независног овлашћеног ревизора Председнику општине Прибој о извршеној екстерној ревизији завршног рачуна Општине Прибој, консолидовани финансијски извештаји, са стањем на дан 31. децембра 2018. године можете преузети овде.

Упутство за припрему Одлуке о буџезу општине Прибој за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Образци за програмски буџет 2018

Упутство за праћење и извештавање о учинку

Образац за полугодишњи и годишњи извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката2017. година
Одлука о буџету за 2017. годину


Одлуку о буџету општине Прибој за 2017. годину можете преузети овде.

Упутство за припрему Одлуке о буџезу општине Прибој за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Упутство Министарства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - Преглед капиталних објеката

Прилог 3 - Комисије и уговори

Преглед лимита укупних расхода буџетских корисника за 2017. годину са пројекцијом за 2018. и 2019. годину из извора финансирања 01- приходи из буџета

Преглед кварталних квота расхода буџетских корисника за 2017. годину

Одлуку о завршном рачуну консолидованог рачуна буџета Општине Прибој за 2016. годину можете преузети овде.

budzet