banner-mosi2018

Грађевинске дозволе

Решење број ROP-PRI-38105-CPI-2/2019 од 15.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-38105-CPI-2/2019 од 15.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-29789-CPI-3/2019 од 07.03.2019. године

Решење број ROP-PRI-29789-CPI-3/2019 од 07.03.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-38327-CPIH-2/2019 од 22.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-38327-CPIH-2/2019 од 22.01.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-36441-CPI-2/2019 од 21.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-36441-CPI-2/2019 од 21.01.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-13969-CPA-10/2018 од 29.10.2018. године

Решење број ROP-PRI-13969-CPA-10/2018 од 29.10.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-17134-CPI-2/2018 од 11.07.2018. године

Решење број ROP-PRI-17134-CPI-2/2018 од 11.07.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-3869-CPI-3/2018 од 10.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-3869-CPI-3/2018 од 10.05.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-34837-CPI-3/2018 од 08.05.2018. године

Решење број ROP-PRI-34837-CPI-3/2018 од 08.05.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-8050-CPI-2/2018 од 19.04.2018. године

Решење број ROP-PRI-8050-CPI-2/2018 од 19.04.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-7027-CPI-1/2018 од 27.03.2018. године

Решење број ROP-PRI-7027-CPI-1/2018 од 27.03.2018. године овде.